Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7576,Aktualizacja-rejestru-MIOZE.html
2019-08-24, 05:33

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja rejestru MIOZE

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE.

Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji  jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji - zgodnie z art. 7 ustawy z  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym rejestrem MIOZE.

Data publikacji : 11.06.2018
Data modyfikacji : 14.08.2018

Opcje strony