Nawigacja

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Maciej Bando

Od czerwca 2014 r. na stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wcześniej, od stycznia 2012 r., Maciej Bando pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto, od grudnia 2013 r., wykonywał także obowiązki Prezesa URE.

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002-2009 związany był z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował m.in. z grupą CASE.

Data publikacji : 02.01.2012
Data modyfikacji : 03.08.2015

Opcje strony

do góry