Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3348,Informacja-nr-222009.html
2019-10-15, 20:58

Informacja nr 22/2009

Informacja (nr 22/2009) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2009 rok - harmonogram prac

Data publikacji : 17.11.2009
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony