Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3850,Informacja-nr-352010.html
2019-10-15, 23:05

Informacja nr 35/2010

Informacja (nr 35/2010) w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty przejściowej brutto na rok 2011 w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r.

Data publikacji : 28.12.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony