Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6476,Informacja-nr-152016.html
2019-11-17, 18:44

Informacja nr 15/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2016) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2015 rok

Data publikacji : 30.03.2016

Opcje strony