Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7057,Informacja-nr-352017.html
2019-12-10, 01:35

Informacja nr 35/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2017) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 oraz w art. 188a ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 30.05.2017

Opcje strony