Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7753,Informacja-nr-782018.html
2019-12-10, 01:38

Informacja nr 78/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 78/2018) w sprawie daty wygaśnięcia praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w aukcyjnym systemie wsparcia na skutek migracji do systemu FIT/FIP, wymogów dotyczących pełnomocnictwa oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 11.10.2018
Data modyfikacji : 12.10.2018

Opcje strony