Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7765,Informacja-nr-812018.html
2019-09-17, 00:47

Informacja nr 81/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 81/2018) w sprawie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawianego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia oraz w zakresie rozliczania tej energii

Data publikacji : 15.10.2018

Opcje strony