Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7970,Informacja-nr-1112018.html
2019-11-17, 18:36

Informacja nr 111/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 111/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 31.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018

Opcje strony