Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8224,Informacja-nr-302019.html
2020-03-31, 18:37

Informacja nr 30/2019

Informacja Prezesa URE (nr 30/2019) w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujący przywozu gazu ziemnego

Data publikacji : 06.05.2019
Data modyfikacji : 06.05.2019

Opcje strony