Up
 
 

Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary i Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”

12-13 czerwca 2018 r., Kołobrzeg

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli spółek dystrybucyjnych i przesyłowej, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, producentów i dystrybutorów aparatury kontrolno-pomiarowej.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń spółek dystrybucyjnych i przesyłowej z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. zagadnień związanych z pomiarami w sieciach elektroenergetycznych, zagadnień kompabitylności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii pomiarowych i diagnostycznych.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Więcej na stronie Organizatora: www.pomiary.ptpiree.pl.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
04.06.2018