Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-systemo/2753,Dz-U-z-2008-r-Nr-162-poz-1005.html
2020-02-29, 02:13

Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1005

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Data publikacji : 21.08.2008
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony