Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1/7200,Dz-U-z-2016-r-poz-1753.html
2020-05-25, 01:37

Dz. U. z 2016 r. poz. 1753

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Data publikacji : 12.09.2017
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony