Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-sprawi/6280,Dz-U-z-2015-r-poz-598.html
2020-02-29, 00:40

Dz. U. z 2015 r. poz. 598

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji

Data publikacji : 07.10.2015
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony