Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-sprawi/6806,Dz-U-z-2016-r-poz-1962.html
2020-01-19, 01:18

Dz. U. z 2016 r. poz. 1962

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii

Data publikacji : 09.12.2016

Opcje strony