Up
 
 

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich jest odpowiedzialny za:

  • działania na rzecz rozwoju i europejskiej integracji rynku energii elektrycznej, głównie poprzez ustalanie zharmonizowanych na poziomie europejskim zasad uczestniczenia w rynku, określanych w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych oraz monitorowanie przestrzegania tych zasad;
  • działania na rzecz rozwoju i europejskiej integracji rynku gazu ziemnego, głównie poprzez ustalanie zharmonizowanych na poziomie europejskim zasad uczestniczenia w rynku, określanych w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych oraz monitorowanie przestrzegania tych zasad;
  • działania zapewniające rozwój konkurencji na rynkach detalicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wzmacnianie pozycji konsumentów na tych rynkach, głównie poprzez zasady ustalane w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych, programach zgodności operatorów systemów dystrybucyjnych, propagowaniu wśród konsumentów wiedzy na temat zasad działania rynku i praw do zmiany sprzedawcy oraz udzielnie konsumentom informacji na ten temat;
  • działania zapewniające rozwój konkurencji na rynkach hurtowych energii elektrycznej i gazu ziemnego, głównie poprzez badanie strategii rynkowych podmiotów działających na tych rynkach oraz badanie zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji, w tym w szczególności manipulacji cenowych oraz współdziałanie z właściwymi organami w tym zakresie;
  • rozliczanie pomocy publicznej udzielanej wytwórcom energii elektrycznej z tytułu pokrywania kosztów osieroconych oraz badanie 15 letnich prognoz wielkości produkcji, modernizacji lub budowy nowych źródeł z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł energii, sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Małgorzata Kozak
Zastępca Dyrektora: Aldona Kaźmierska
Zastępca Dyrektora: Rafał Gawin
tel.: 22 487 56 90
faks: 22 378 12 93
e-mail: drr@ure.gov.pl
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom znajomego
Data publikacji 19.02.2013