Up
 
 

Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania na podstawie:

  1. ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
  2. ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
  3. ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).

W skład Stanowiska wchodzą: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kierownik Kancelarii Niejawnej.

Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Marek Miękus
tel.: 22 487 50 27
Kierownik Kancelarii Niejawnej: Violetta Klaczyńska
tel.: 22 487 55 86
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.02.2013