Up
 
 

Współpraca międzynarodowa

Jednym z głównych celów europejskiej polityki energetycznej jest zakończenie procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu. Utworzenie jednolitego rynku energii w UE ma na celu zapewnienie możliwości wyboru wszystkim konsumentom w UE, zwiększenie poziomu transgranicznego handlu energią, zapewnienie konkurencyjności cen, osiągnięcie wyższych standardów usług oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw i stabilności.

4 lutego 2011 Rada Europejska zadecydowała, że proces tworzenia wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej powinien zostać zakończony w roku 2014. Wyznaczenie tej konkretnej i jednocześnie krótkiej perspektywy czasowej dla osiągnięcia głównego unijnego celu z zakresu energetyki istotnie wpłynęło na tempo i kierunek dalszych działań, zarówno na poziomie unijnym, regionalnym, jak i krajowym.

Zgodnie z postanowieniami 3 pakietu energetycznego, organy regulacji energetyki z krajów członkowskich powinny brać czynny udział w procesie wdrażania europejskiej polityki energetycznej. Prezes URE aktywnie uczestniczy w procesie budowania wspólnego rynku energii poprzez udział w pracach unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, działania na szczeblu regionalnym w ramach Inicjatyw Regionalnych, stałą współpracę z organami regulacji energetyki z innych państw członkowskich oraz z unijnymi instytucjami, w tym z Komisją Europejską.

 • 12.11.2013

  Powołanie stałego Forum Regulatorów V4

  6 listopada br. w Budapeszcie przedstawiciele organów regulacji energetyki z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 - Czechy, Polska, Węgry, Słowacja) podpisali deklarację współpracy i powołali stałe Forum Regulatorów V4. » więcej

 • 05.09.2013

  Kolejne kroki w integracji rynków Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier

  Zgodnie z podpisanym 11 lipca br. Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynku dnia następnego, Komitet Sterujący 5M MC przedstawił kolejne etapy integracji rynków dnia następnego. » więcej

 •  
 • 04.09.2013

  Najnowszy Raport Krajowy Prezesa URE dostępny na stronie www

  Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2013 to ósma już edycja dokumentu sporządzonego w ramach realizacji obowiązku sprawozdawczego, określonego w ustawie - Prawo energetyczne i przepisach unijnych. Przedłożony do Komisji Europejskiej i ACER dokument zawiera charakterystykę ogólnej sytuacji na rynku energii elektrycznej i gazu w minionym roku. » więcej

 • 19.08.2013

  Zrównoważona Energia dla Wszystkich - inicjatywa ONZ

  Sustainable Energy for All: Opportunities for the Utilities Industry to wynik prac podjętych przez Global Compact ONZ oraz Accenture na rzecz określenia priorytetowych działań przemysłu energetycznego dla osiągnięcia celów inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Zrównoważona Energia dla Wszystkich (Sustainable Energy for All). » więcej

Archiwum