Up
 
 

Współpraca międzynarodowa

Jednym z głównych celów europejskiej polityki energetycznej jest zakończenie procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu. Utworzenie jednolitego rynku energii w UE ma na celu zapewnienie możliwości wyboru wszystkim konsumentom w UE, zwiększenie poziomu transgranicznego handlu energią, zapewnienie konkurencyjności cen, osiągnięcie wyższych standardów usług oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw i stabilności.

4 lutego 2011 Rada Europejska zadecydowała, że proces tworzenia wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej powinien zostać zakończony w roku 2014. Wyznaczenie tej konkretnej i jednocześnie krótkiej perspektywy czasowej dla osiągnięcia głównego unijnego celu z zakresu energetyki istotnie wpłynęło na tempo i kierunek dalszych działań, zarówno na poziomie unijnym, regionalnym, jak i krajowym.

Zgodnie z postanowieniami 3 pakietu energetycznego, organy regulacji energetyki z krajów członkowskich powinny brać czynny udział w procesie wdrażania europejskiej polityki energetycznej. Prezes URE aktywnie uczestniczy w procesie budowania wspólnego rynku energii poprzez udział w pracach unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, działania na szczeblu regionalnym w ramach Inicjatyw Regionalnych, stałą współpracę z organami regulacji energetyki z innych państw członkowskich oraz z unijnymi instytucjami, w tym z Komisją Europejską.

  • 16.11.2012

    Nowa europejska inicjatywa na rzecz odbiorców energii

    » więcej

  • 05.11.2012

    Prezes URE uczestnikiem XI Konferencji ERRA

    Prezes URE, Marek Woszczyk, wziął udział w dyskusji panelowej na temat zagrożeń oraz niezbędnych wymagań dla rozwoju infrastruktury energetycznej, zorganizowanej podczas XI edycji konferencji inwestycyjno-regulacyjnej ERRA, w dniach 15-16 października br. w Izmirze, w Turcji. Uczestniczył również w cyklicznym spotkaniu Prezydium ERRA oraz zgromadzeniu szefów organów regulacyjnych należących do ERRA, które towarzyszyły konferencji. » więcej

Archiwum