Nawigacja

2008

  • Z początkiem roku zostały uwolnione ceny w obrocie energią elektryczną dla odbiorców przemysłowych – przestały obowiązywać regulowane ceny w obrocie energią dla odbiorców przemysłowych oraz średniego i małego biznesu (grupy A, B, C).
  • W styczniu Prezes URE opracował dokument „Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym”.
  • 25 marca Prezes URE zwolnił przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne.
  • Od 1 kwietnia uległy rozwiązaniu kontrakty długoterminowe (tzw. KDT) - energia z tych kontraktów trafiła na wolny rynek.
  • 31 grudnia Prezes URE wyznaczył PGNiG S.A. operatorem systemu magazynowania paliw gazowych (OSM).
  • W grudniu Parlament Europejski przyjął Pakiet energetyczno-klimatyczny „3x20” – zbiór ustaw mających na celu zapewnienie realizacji unijnych założeń dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Cele do osiągnięcia do 2020 r. przez państwa członkowskie zakładały: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20 proc. oraz podniesienie o 20 proc. efektywności energetycznej. 
Data publikacji : 11.04.2022

Opcje strony

do góry