Nawigacja

Jak uzyskać koncesję

UWAGA:

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniony został numer rachunku, na który powinny być wnoszone opłaty skarbowe. 

Dla ułatwienia w przygotowaniu poprawnie skonstruowanej dokumentacji dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność koncesjonowaną opracowane zostały Pakiety Informacyjne, które zawierają przydatne wskazówki dotyczące procesu koncesjonowania prowadzonego przez Prezesa URE oraz formalne wymogi, jakie aplikujący o udzielenie koncesji są zobowiązani spełnić. Zainteresowani w Pakietach Informacyjnych znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: jakie warunki należy spełnić, by uzyskać koncesję?, gdzie złożyć wniosek?, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Uwaga! przypominamy o aktualnych danych adresowych Urzędu Regulacji Energetyki oraz numerze konta do opłat skarbowych:

  • pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie koncesji/promesy koncesji należy przesłać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na adres: ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, bądź na adres właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
  • zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego, tj. Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, zgodnie z wytycznymi dostępnymi pod poniższym linkiem:

Opłaty skarbowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

do góry