Nawigacja

31 marca 2025 r. - termin sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w danej sieci ciepłowniczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku przekazuje Prezesowi URE oraz ministrowi właściwemu ds. energii sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art.7b ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, za poprzedni rok kalendarzowy.

Data publikacji : 26.03.2024

Opcje strony

do góry