Nawigacja

Prezes URE podpisał Memorandum of Understanding w sprawie rozszerzenia mechanizmu market coupling SK-CZ-HU na rynki Polski i Rumunii

11 lipca br. przedstawiciele organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów rynku/giełd energii pięciu państw: Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynkach dnia następnego, działającego w Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech. Sygnatariuszem dokumentu - ze strony polskiej - był m.in. Prezes URE, Marek Woszczyk.

Oprócz polskiego regulatora Memorandum podpisali: ERÚ, ANRE, URSO i HEA (regulatorzy), ČEPS, PSE, Transelectrica, SEPS i MAVIR (OSP) oraz OTE, OKTE, HUPX, TGE i OPCOM (operatorzy rynku/giełd energii).

Market coupling

Mechanizm market coupling, od 11 września 2012 roku, z powodzeniem działa na rynku dnia następnego energii elektrycznej w Czechach, Słowacji i na Węgrzech (tzw. CZ-SK-HU market coupling). Decyzja o przystąpieniu do w/w projektu została podjęta przez Polskę i Rumunię przede wszystkim z myślą o rozwoju jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej i korzyściach, wynikających z integracji.

Połączenie krajowych rynków energii elektrycznej - w oparciu o model docelowy - single price market coupling, który będzie stosowany do obrotu energią elektryczną i niejawnej alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych dla dnia następnego - powinno skutkować bardziej efektywnym wykorzystaniem transgranicznych zdolności przesyłowych, większą płynnością rynku, zwiększeniem konkurencji, bardziej harmonijną organizacją rynku, a także bardziej stabilnymi, hurtowymi cenami energii elektrycznej.

Wspólny, pięciostronny projekt - Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier - został nazwany 5M Market Coupling (5M MC) i będzie realizowany zgodnie z europejskimi celami i przyszłym prawodawstwem UE, jak również z uwzględnieniem opinii i wymagań uczestników rynku.

Konsultacje publiczne

Jednocześnie Komitet Sterujący 5M MC - Projektu przyłączenia rynków Polski i Rumunii do mechanizmu Market Coupling CZ-SK-HU - zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach w sprawie zamknięcia bramki czasowej dla rynku dnia następnego (Day Ahead).Szczegółowe informacje i formularz dotyczący konsultacji znajdują się na stronie internetowej PSE. S.A.:www.pse-operator.pl Odpowiedzi i uwagi w tej sprawie należy zgłaszać na adres e-mail: GCTsurvey@tge.pl, do dnia 24 lipca br.

Data publikacji : 17.07.2013
Data modyfikacji : 03.09.2013

Opcje strony

do góry