Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/konsultacje-spoleczne/konsultacje-prezesa-ure/5557,Wynik-konsultacji-Model-zasad-zwrotu-z-kapitalu-w-taryfach-dla-ciepla.html
2021-09-26, 01:52

Wynik konsultacji: Model zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2013

Prezes URE przyjął model zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013 - 2015, który został wypracowany w toku konsultacji publicznych.

Zaakceptowany przez regulatora model stanowi realizację obowiązujących norm prawnych dotyczących oceny poziomu kosztów uzasadnionych i uzasadnionego zwrotu z kapitału, przy wykorzystaniu wystandaryzowanych kryteriów oceny. Jednocześnie określa politykę Prezesa URE w odniesieniu do oceny zasadności proponowanego przez przedsiębiorstwa energetyczne poziomu przychodów.

Data publikacji: 06.12.2013

Opcje strony