Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/konsultacje-spoleczne/konsultacje-prezesa-ure/7038,Do-19-czerwca-br-konsultacje-publiczne-dotyczace-kryteriow-oceny-wnioskow-o-przy.html
22.07.2024, 22:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 19 czerwca br. konsultacje publiczne dotyczące kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzenia KE 2016/631

Prezes URE zaprasza do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

Główne cele rozporządzenia KE 2016/631 to:

  • wprowadzenie uczciwych warunków konkurencji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemu,
  • integracja odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • ułatwienie obrotu energią elektryczną w całej Unii.

 

Szczegóły oraz pytania konsultacyjne znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2017.

Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 17.05.2017

Opcje strony