Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/cieplo/11049,Efektywnosc-energetyczna-Prezes-URE-kontroluje-jak-przedsiebiorcy-zrealizowali-o.html
15.06.2024, 13:44

Efektywność energetyczna: Prezes URE kontroluje jak przedsiębiorcy zrealizowali obowiązek uzyskania oszczędności energii

Prezes URE wzywa podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu lub obrocie energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym do przekazania informacji koniecznych do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązku uzyskania przez te podmioty oszczędności energii w latach 2017-2019.

Formularz ankiety oraz szczegółowe objaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej URE.

Ankietę, po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy, należy wysłać:

  • w wersji papierowej na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

ul. Towarowa 25a

00-869 Warszawa,

lub

Przypominamy, że dokumenty złożone przez ePUAP, muszą zostać podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
Dodatkowo ankietę w formacie pliku Excel (z możliwością edycji danych) należy przesłać na adres: dek@ure.gov.pl (w tytule wiadomości wpisując: „ankieta – efektywność” lub „DEK.WKR.461.3.15.2023.MCz”).

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje na temat wypełniania ankiety:

22 487 5481
22 487 5728
22 487 5647

***

  • W latach 2017 – 2019, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, przedsiębiorcy mogli zrealizować obowiązek uzyskania oszczędności energii na trzy sposoby. Mogli to zrobić poprzez:
  1. realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej potwierdzone audytem efektywności energetycznej,
  2. uzyskanie oraz przedstawienie Prezesowi URE do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej,
  3. uiszczenie opłaty zastępczej[1]  
 

[1] Po spełnieniu przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy.

Data publikacji : 18.04.2023
Data modyfikacji : 04.12.2023

Opcje strony