Nawigacja

Obowiązek przekazania danych o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2017 r. do 23 lutego

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do złożenia w terminie do 23 lutego 2018 r. informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 28 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do przesłania informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2017 rok. Zebrane informacje posłużą do obliczenia średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.

 

Szczegółowe informacje, wzór ankiety oraz objaśnienia do ankiety znajdują się w załączonym poniżej piśmie Prezesa URE skierowanym do przedsiębiorstw.

Poniżej, w celu ułatwienia wypełniania ankiety przez przedsiębiorstwa, zamieszczony jest również wzór ankiety w Excelu.

Ankietę po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy należy wysłać:

  • drogą pocztową na adres:
    Urząd Regulacji Energetyki
    Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
    Al. Jerozolimskie 181
    Warszawa
  • oraz w wersji elektronicznej (scan dokumentów wysłanych drogą pocztową oraz wypełnioną tabelę w Excelu) na adres mailowy: anna.bunczyk@ure.gov.pl,  robert.koscielewski@ure.gov.pl.
Data publikacji : 26.01.2018

Opcje strony

do góry