Nawigacja

15 lipca 2018 r. mija termin składania przez wytwórców sprawozdania URE-EE za 2017 r.

Wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE do 15 lipca 2018 r. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2017 r. - URE-EE. Wykaz przedsiębiorstw w załączeniu.

Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem informacje z obszaru ekonomiczno-finansowego dotyczące m.in.: całokształtu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, rodzajów prowadzonej działalności energetycznej, rodzajów paliw zużywanych
do produkcji energii elektrycznej oraz działalności inwestycyjnej. Badanie włączone jest w system badań statystycznych statystyki publicznej.

Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdania prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy jego wypełnianiu.

Sprawozdanie URE-EE za 2017 r. należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: sprawozdanie.ee@ure.gov.pl.

Data publikacji : 20.06.2018

Opcje strony

do góry