Nawigacja

9 lipca 2021 r. mija termin składania przez wybrane przedsiębiorstwa wytwórcze sprawozdania URE-EE za 2020 r.

Do 9 lipca 2021 r. wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2020 r. (URE-EE).

Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem informacje z obszaru ekonomiczno – finansowego dotyczące m.in.: całokształtu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, rodzajów prowadzonej działalności energetycznej, rodzajów paliw zużywanych do produkcji energii elektrycznej oraz działalności inwestycyjnej. Badanie włączone jest w system badań statystycznych statystyki publicznej.

Przed przystąpieniem do wypełniania Sprawozdania przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z objaśnieniami do formularza oraz zachować należytą staranność przy wypełnianiu sprawozdania.

Sprawozdanie URE–EE za 2020 r. należy przesyłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: sprawozdanie.ee@ure.gov.pl. Sprawozdanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być również przesłane na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

 

Załączniki do strony:

  1. Pismo Prezesa do koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwórczych
  2. Formularz URE-EE.xls
  3. Objaśnienia do formularza URE-EE
  4. Lista przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do przesłania sprawozdania
Data publikacji : 10.06.2021

Opcje strony

do góry