Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badania ankietowe - rynek gazu ziemnego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji zapisu ustawowego zawartego w art. 23 ust. 2 pkt 20 i art. 28 ustawy - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11), a także w związku z obowiązkiem informowania Komisji Europejskiej o funkcjonowaniu polskiego rynku gazu nałożonym na Prezesa URE, rozpoczął z dniem 4 marca br. badanie ankietowe dotyczące rynku gazu ziemnego. Badaniem objętych zostało 25 przedsiębiorstw energetycznych, do który rozesłane zostały stosowne formularze monitorujące:

Data publikacji: 10.03.2009
Data modyfikacji: 01.06.2009

Opcje strony

do góry