Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30 listopada mija termin składania oświadczeń przez odbiorców przemysłowych

Odbiorcy przemysłowi, chcący w 2015 roku wypełniać wymogi nałożone w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, muszą złożyć w URE stosowne oświadczenia do 30 listopada br.

Komunikat Prezesa URE nr 41/2014 w sprawie wykonywania obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji przez odbiorców przemysłowych dotyczy odbiorców, którzy w danym roku zużywają nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, a jej koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości produkcji odbiorcy.

Do komunikatu załączony jest przykładowy wzór oświadczenia. Wypełnione oświadczenie należy kierować na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie: Al. Jerozolimskie 181 (Budynek A), 02‐222 Warszawa.

Uwaga: o zachowaniu powyższego terminu złożenia oświadczenia decyduje data wpływu do URE.

Data publikacji : 20.11.2014
Data modyfikacji : 15.10.2015

Opcje strony

do góry