Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w załączonej poniżej informacji prezentuje stanowisko w sprawie podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3, w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) na potrzeby skorzystania w 2016 r. z możliwości wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 tej ustawy.

Data publikacji: 22.12.2015
Data modyfikacji: 22.12.2015

Opcje strony

do góry