Nawigacja

Wykaz odbiorców przemysłowych na 2014 rok

Działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE przedstawia wykaz odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 30 listopada 2013 r. złożyli oświadczenie, zgodnie w art. 9a ust. 1a1 tej ustawy.

Podmioty wskazane w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 41/2013, są zobligowane realizować w roku 2014 obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, w trybie i na zasadach przewidzianych przez przepisy tej ustawy.

Zgodnie z ostatnio znowelizowanymi przepisami ustawy - Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sporządza wykaz odbiorców przemysłowych którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a1 , i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Data publikacji : 27.12.2013
Data modyfikacji : 24.02.2015

Opcje strony

do góry