Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/wykaz-odbiorcow-przemys/7963,Informacja-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-1082018-w-sprawie-wykazu-odbio.html
2022-01-24, 11:13

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 108/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 28.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018

Opcje strony