Nawigacja

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

Rok Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej [w zł/MWh] wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji Nr Informacji/ Komunikatu Prezesa URE
opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy innych
2017 169,20 176,44 162,04 26/2018
2016 165,65 165,04 167,71 19/2017
2015 173,83 160,84 170,46 16/2016
2014 164,89 173,64 163,25 8/2015
2013 193,86 194,29 190,45 12/2014
2012 201,32 244,60 201,47 6/2013
2011 194,44 244,95 198,02 6/2012
2010 187,74 243,59 190,47 9/2011
2009 191,03 249,65 199,89 4/2010
2008 150,51 152,11 9/2009

 

Opcje strony

Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 01.02.2019

Opcje strony

do góry