Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/zasady-zwrotu-z-kapita/9997,Informacja-nr-772021.html
2023-09-22, 16:39

Informacja nr 77/2021

Informacja Prezesa URE nr 77/2021 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na rok 2022

Data publikacji : 28.12.2021

Opcje strony