Nawigacja

Jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, obowiązujące w danym roku

Rok Ozg Ozk Ozm Nr Informacji/ Komunikatu Prezesa URE
[zł/MWh] % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym [zł/MWh] % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym [zł/MWh] % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
2019 115,00 70,25 8,19 5,00 56,00 34,21 41/2018
2018 115,00 67,77 9,00 5,30 56,00 33,00 36/2017
2017 120,00 70,59 10,00 5,88 56,00 32,94 26/2016
2016 125,00 76,42 11,00 6,72 63,00 38,51 24/2015
2015 121,63 67,00 11,00 6,06 63,26 34,84 22/2014
2014 110,00 60,59 11,00 6,06 63,26 34,84 20/2014
2013 149,30 75,06 29,84 15,00 60,00 30,17 15/2012
2012 128,80 65,94 29,30 15,00 60,00 30,72 16/2011
2011 127,15 64,47 29,58 15,00 59,16 30,00 9/2010
2010 128,80 82,86 23,32 15,00 59,16 30,00 11/2009, 7/2010
2009 128,80 100,00 19,32 15,00 18/2008
2008 117,00 97,74 17,96 15,00

 

Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 01.02.2019

Opcje strony

do góry