Nawigacja

Sposób określania ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 r.

Ze względu na zbliżający się 31 marca 2017 r. termin realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o efektywności energetycznej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r., w załączniku przedstawiono informację dotyczącą sposobu określania przez przedsiębiorstwa energetyczne ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Polski, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, mają obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej obliczonej w sposób określony w art. 12 ust. 5 ustawy.

 

Jednocześnie przypominamy, że z dniem 1 października 2016 r. zmianie uległy zasady realizacji przedmiotowego obowiązku w związku z wejściem w życie ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831). Szczegółowe informacje znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 57/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Data publikacji : 07.03.2017

Opcje strony

do góry