Nawigacja

Osiągnięta oszczędność energii finalnej w 2016 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej, Prezes URE ogłosił informację o osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy.

Według stanu na 21 grudnia 2017 r. osiągnięta oszczędność energii finalnej wynikająca z realizacji obowiązku za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 r., wyniosła 112 241,379 toe, przy czym  obowiązek ten za ww. okres zrealizowany został:

  1. poprzez umorzenie świadectw efektywności energetycznej - 105 277,812 toe,
  2. poprzez uiszczenie opłaty zastępczej  - 6 963,567 toe.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa URE nr 85/2017 o osiągniętej oszczędności energii finalnej publikowana stosownie do treści art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Data publikacji : 27.12.2017
Data modyfikacji : 29.12.2017

Opcje strony

do góry