Nawigacja

Osiągnięta oszczędność energii finalnej przez podmioty zobowiązane - stan na 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej, Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, przez podmioty zobowiązane, łącznie lub oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.


W związku z tym, w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 107/2018 została podana informacja o osiągniętej oszczędności energii finalnej, według stanu na 20 grudnia 2018 r.

Data publikacji : 27.12.2018

Opcje strony

do góry