Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/realizacja-obowiazku-in/9563,Przykladowy-wzor-informacji-i-oswiadczenia-przekazywanego-przez-podmiot-paliwowy.html
2023-03-28, 01:20

Przykładowy wzór informacji i oświadczenia przekazywanego przez podmiot paliwowy dokonujący wprowadzenia do obrotu, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy o efektywności energetycznej, paliw ciekłych

Data publikacji : 23.06.2021
Data modyfikacji : 28.06.2021

Opcje strony