Nawigacja

Wykaz akredytowanych jednostek

Wykaz akredytowanych jednostek, które zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantują niezależność w przygotowaniu wyników badań, o których mowa w art.  77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.):

 1. BSI GROUP POLSKA Sp. z o.o..
  ul. Królewska 16; 00-103 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 144

 2. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
  ul. 17 Stycznia 56; 02-146 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 141

 3. TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
  ul. Podwale 17; 00-252 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 161

 4. Urząd Dozoru Technicznego
  ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 100

  Więcej informacji na temat jednostek, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, dostępne jest na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl, zakładka: akredytowane podmioty / jednostki certyfikujące wyroby, wpisując w polu „wyszukiwania” wyraz: kogeneracja.

Data publikacji : 16.09.2019
Data modyfikacji : 16.09.2019

Opcje strony

do góry