Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/komunikaty/9558,Informacja-nr-412019.html
2023-03-28, 02:19

Informacja nr 41/2019

Informacja Prezesa URE (nr 41/2019) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” zdefiniowanego w art. 2 pkt 12 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Data publikacji : 13.06.2019

Opcje strony