Nawigacja

Ważne dla nowych jednostek kogeneracji zamierzających przystąpić do aukcji albo naboru, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia informację przekazaną przez Ministra Energii odnośnie zobowiązania Polski przez Komisję Europejską do zapewnienia, że wsparcie przewidziane dla nowych jednostek kogeneracji będzie mogła uzyskać jedynie taka jednostka, co do której decyzję inwestycyjną podjęto nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia aukcji lub naboru. W związku z tym podmioty zamierzające skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji albo naboru uregulowanych w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji powinny uwzględnić ‒ na etapie planowania i realizowania inwestycji ‒ treść informacji przekazanej przez Ministra Energii.

Więcej w Informacji Ministra Energii

Data publikacji : 21.06.2021

Opcje strony

do góry