Nawigacja

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej (art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne)

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej obliczona w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną zgodnie z art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Rok

Średnia kwartalna cena sprzedaży energii elektrycznej obliczona na podstawie art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne [zł/MWh]

Nr Informacji Prezesa URE

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2024 596,59       30/2024
2023 864,02 784,02 748,58 736,61 27/2023, 41/2023, 54/2023, 5/2024


 

Data publikacji : 21.04.2023
Data modyfikacji : 19.04.2024

Opcje strony

do góry