Nawigacja

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej obliczona w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną zgodnie z art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Rok

Średnia kwartalna cena sprzedaży energii elektrycznej obliczona na podstawie art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne [zł/MWh]

Nr Informacji Prezesa URE

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2023 864,02 784,02     27/2023, 41/2023


 

Data publikacji : 21.04.2023
Data modyfikacji : 20.07.2023

Opcje strony

do góry