Nawigacja

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne

Rok Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży [zł/MWh] Wolumen sprzedanej energii elektrycznej [TWh] Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2022 466,60 489,22 615,28 532,43 8,44 5,46 4,11 7,98 23/2022, 33/2022, 45/2022, 3/2023
2021 237,27 252,15 275,76 322,58  7,73  5,09 4,87 8,18 25/2021, 43/2021, 58/2021, 3/2022
2020 235,44 239,77 253,48 247,48 10,12 7,27 6,47 9,48 28/2020, 35/2020, 50/2020, 4/2021
2019 221,28 214,07 213,60 223,36 15,08 10,79 9,79 12,08 28/2019, 49/2019, 76/2019, 5/2020
2018 171,85 174,23 183,69 180,25 22,65 20,39 21,35 22,81 32/2018, 50/2018, 79/2018, 9/2019
2017 164,78 165,54 167,16 165,11 22,89 20,98 21,07 22,22 25/2017, 46/2017, 71/2017, 9/2018
2016 169,13 173,50 172,34 169,57 14,56 11,38 10,52 12,69 23/2016, 32/2016, 50/2016, 6/2017
2015 172,22 172,39 174,74 171,87 15,15 12,20 12,90 14,42 14/2015, 26/2015, 39/2015, 2/2016
2014 158,14 164,70 167,92 167,97 11,06 9,13 9,42 10,84 18/2014, 28/2014, 36/2014, 3/2015
2013 195,52 194,77 196,35 195,84 15,27 11,61 11,93 13,93 11/2013, 18/2013, 29/2013, 1/2014
2012 203,40 201,09 203,37 202,12 11,90 8,66 8,21 10,87 11/2012, 20/2012, 26/2012, 1/2013
2011 196,05 198,03 197,93 197,58 13,30 9,80 9,90 12,95 13/2011, 22/2011, 33/2011, 1/2012
2010 186,44* 186,31 15,20* 28,50 30/2010, 2/2011
 
* Od 9 sierpnia do końca III kw.
 
Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.  
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 13.01.2023

Opcje strony

do góry