Nawigacja

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym

 

Grzudzień 2019 (Informacja Prezesa URE nr  4/2020)

Cśr_1 [zł/MWh]

 
 
Grupa odbiorców
G
C
B
A
Współczynnik C
0,677 226,88 228,40 228,11 226,31
0,6
228,87
230,97
230,57
228,08
0,5
231,45
234,31
233,76
230,37
0,4
234,02
237,65
236,95
232,66
0,3
236,60
240,99
240,14
234,96
0,2
239,18
244,33
243,33
237,25
0,1
241,76
247,67
246,52
239,54
0
244,34
251,00
249,72
241,84

 

Cśr_2 [zł/MWh]

Grupa odbiorców
zł/MWh
G
C
B
A
238,37 241,53 240,92 237,18

 

Listopad 2019 (Informacja Prezesa URE nr 90/2019)

 

 
 
Grupa odbiorców
G
C
B
A
Współczynnik C
0,677 230,49 232,01 231,71 229,92
0,6
232,47
234,58
235,17
231,68
0,5
235,05
237,92
237,36
233,98
0,4
237,63
241,25
240,55
236,27
0,3
240,21
244,59
243,75
238,56
0,2
242,78
247,93
248,53
242,45
0,1
245,36
251,27
250,13
243,15
0
247,94
254,61
253,32
245,44

Cśr_2 [zł/MWh]

Grupa odbiorców
zł/MWh
G
C
B
A
248,89 251,93 251,34 247,74

 

Październik 2019 (Informacja Prezesa URE nr  81/2019)

Cśr_1 [zł/MWh]

 
 
Grupa odbiorców
G
C
B
A
Współczynnik C
0,677 232,08 233,60 233,31 231,51
0,6
234,07
236,17
235,77
233,28
0,5
236,65
239,51
238,96
235,57
0,4
239,22
242,85
242,15
237,86
0,3
241,80
246,19
245,34
240,16
0,2
244,38
249,53
248,53
242,45
0,1
246,96
252,87
251,73
244,74
0
249,54
256,20
254,92
247,04

 

Cśr_2 [zł/MWh]

Grupa odbiorców
G
C
B
A
254,02 256,78 256,25 252,99

 

Wrzesień 2019 (Informacja Prezesa URE nr 73/2019)

Cśr_1 [zł/MWh]

 
 
Grupa odbiorców
G
C
B
A
Współczynnik C
0,677 233,67 235,19 234,90 233,10
0,6
235,66
237,76
237,35
234,87
0,5
238,23
241,10
240,55
237,16
0,4
240,81
244,44
243,74
239,45
0,3
243,39
247,78
246,93
241,74
0,2
245,97
251,11
250,12
244,04
0,1
248,55
254,45
253,31
246,33
0
251,12
257,79
256,50
248,62

Cśr_2 [zł/MWh]

Grupa odbiorców
G
C
B
A
280,27 283,64 282,99 279,00

 

Sierpień 2019 (Informacja Prezesa URE nr 65/2019)

Cśr_1 [zł/MWh]

 
 
Grupa odbiorców
G
C
B
A
Współczynnik C
0,677 237,00 238,52 238,23 236,43
0,6
238,99
241,09
240,69
238,20
0,5
241,56
244,43
243,88
240,49
0,4
244,14
247,77
247,07
242,78
0,3
246,72
251,11
250,26
245,08
0,2
249,30
254,45
253,45
247,37
0,1
251,88
257,78
256,64
249,66
0
254,45
261,12
259,83
251,95

Cśr_2 [zł/MWh]

Grupa odbiorców
G
C
B
A
280,34 283,78 283,12 279,05

 

Lipiec 2019 (Informacja Prezesa URE nr 61/2019)

Cśr_1 [zł/MWh]

 
 
Grupa odbiorców
G
C
B
A
Współczynnik C
0,677 233,60 235,12 234,83 233,03
0,6
235,59
237,69
237,29
234,80
0,5
238,16
241,03
240,48
237,09
0,4
240,74
244,37
243,67
239,38
0,3
243,32
247,71
246,86
241,68
0,2
245,90
251,05
250,05
243,97
0,1
248,48
254,38
253,24
246,26
0
251,05
257,72
256,43
248,55

Cśr_2 [zł/MWh]

Grupa odbiorców
G
C
B
A
276,11 279,61 278,94 274,80

 

1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 (Informacja Prezesa URE nr 61/2019)

Cśr_1 [zł/MWh]

 
 
Grupa odbiorców
G
C
B
A
Współczynnik C
0,677 232,10 233,62 233,33 231,53
0,6
234,08
236,19
235,78
233,29
0,5
236,66
239,53
238,97
235,59
0,4
239,24
242,87
242,17
237,88
0,3
241,82
246,20
245,36
240,17
0,2
244,40
249,54
248,55
242,47
0,1
246,97
252,88
251,74
244,76
0
249,55
256,22
254,93
247,05

Cśr_2 [zł/MWh]

Grupa odbiorców
G
C
B
A
260,87 265,66 264,73 259,07

 

1 czerwca 2018 - 30 czerwca 2018 (Informacja Prezesa URE nr 61/2019)

C2018_ODB [zł/MWh]

Grupa odbiorców
G
C
B
A
213,98 218,05 217,26 212,45
Data publikacji : 03.10.2019
Data modyfikacji : 10.01.2020

Opcje strony

do góry