Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/9962,Jednostkowe-stawki-kary-za-niewykonanie-obowiazku-mocowego.html
17.06.2024, 18:17

Jednostkowe stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego

Rok Jednostkowe stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego [zł/MWh] Nr Informacji Prezesa URE
2024 5 629,97  74/2023
2023 4 799,99 63/2022
2022 4 437,68 68/2021
2021* 4 263,47 -

*  Jednostkowa stawka kary na 2021 rok została wyliczona przez operatora systemu przesyłowego, który organizuje aukcje rynku mocy – PSE S.A.

 
Data publikacji : 17.12.2021
Data modyfikacji : 21.12.2023

Opcje strony