Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/8177,Decyzja-w-sprawie-zatwierdzenia-zmiany-wymagan-regionalnych-dla-regionu-wyznacza.html
2020-02-25, 13:01

Decyzja w sprawie zatwierdzenia zmiany wymagań regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core1

Decyzja Prezesa URE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wymagań regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core1 (dalej jako: „region Core”) w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 52 rozporządzenia FC, w tym regionalnych przepisów dotyczących rekompensaty zgodnie z art. 55 rozporządzenia FCA, określoną w dokumencie zatytułowanym: „Załącznik regionalny dla CCR Core do ujednoliconych zasad alokacji długoterminowych praw przesyłowych opracowany zgodnie z art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” z dnia 20 grudnia 2018 r. (tłumaczenie na język polski), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Data publikacji : 01.04.2019

Opcje strony